Dikter till din mobiltelefon

Diktens namn: Försvunnen?
Författare: Tezz.j@hotmail.com

Med en penna, som inte funkar,
skriver jag ditt namn
Med mitt hjärta, som dunkar,
söker jag efter din famn
Vet inte fart du finns,
vågar inte fråga dom som kan veta,
vet inte ens om du minns,
varför då forsätta leta?

Klicka här för en ny dikt